ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 1 / Židovské muzeum v Praze – Vzdělávací a kulturní centrum

Protižidovská nařízení v provinciálních statutech Arnošta z Pardubic

Přednášky

Pořadatel: Židovské muzeum v Praze – Vzdělávací a kulturní centrum, Praha 1
Datum konání: 17. 10. 2019
Druh akce: Přednášky
Web akce: https://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/vyhledavani/protizidovska-narizeni-v-provincialnich-statutech-arnosta-z-pardubic/1500/
Popis: Přednáška Daniela Soukupa z Ústavu pro českou literaturu AV ČR se zaměří na analýzu církevně-právního kodexu z roku 1349 a jeho postoje k židovské komunitě v českých zemích. Statuta provincialia Arnesti formulovala protižidovská nařízení kanonického práva, a představovala tak významný protipól ke světské legislativě, která měla z utilitárních důvodů spíše ochranný charakter (Statuta Iudeorum). Vystoupení se zároveň dotkne vztahu právní teorie a praxe a souvislostí mezi církevním právem a židovským právním systémem (halacha) středověkého Aškenázu. Přednáška je součástí cyklu Kapitoly z dějin Židů v českých zemích od středověku po emancipaci. Začátek v 18:00 hodin, vstup volný.
nahoru