ČR / Plzeňský kraj / Plzeň – město / Plzeň / Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace – Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Češi a jejich „utajované“ evropanství

Přednášky

Pořadatel: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace – Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň
Datum konání: 16. 10. 2019
Druh akce: Přednášky
Web akce: https://www.zcm.cz/pro-navstevniky-zcm/kalendar-akci/cesi-a-jejich-utajovane-evropanstvi
Popis: Podle vlivné interpretace české minulosti i současnosti jsou Češi malý národ, který byl vždy objektem dějin, nikoliv aktivním tvůrcem své existence. Jenže středověké a raně novověké české elity si o sobě vyprávěly odlišný příběh: český (politický) národ měl být národem vyvoleným, Novým Izraelem stojícím v čele Evropy a křesťanského Západu. Lze tak hovořit o národním mesianismu, což byl jeden z projevů sebereflexe všech „velkých“ evropských národů. Kde jsou kořeny tohoto fenoménu? Proč se v 17. století zrodil svérázný komplex „malého národa“? Jaký vliv měly tyto tradice na zformování moderního politického národa v 19. století? Jaké byly české reflexe evropanství a projekty evropské integrace? A nakolik jsou „metahistorickým“ klíčem k interpretaci českých dějin 20. století? Jak s tím souvisí stále se objevující touha po českém „rozvodu“ se Západem? Proč je aktuálně důležité promýšlet české evropanství? Přednáší doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. Začátek v 17:00 hodin v projekční místnosti, vstupné 20 Kč.
nahoru