ČR / Plzeňský kraj / Plzeň – město / Plzeň / Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace – Národopisné muzeum Plzeňska

Rok na vsi: Domácká lidová výroba v čase adventu

Workshopy

Pořadatel: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace – Národopisné muzeum Plzeňska , Plzeň
Začátek: 21. 11. 2019
Konec: 5. 12. 2019
Druh akce: Workshopy
Web akce: https://www.zcm.cz/pro-navstevniky-zcm/kalendar-akci/rok-na-vsi-domacka-lidova-vyroba-v-case-adventu
Popis: Doprovodný program k expozici „Rok na vsi, aneb Od Martina do Martina“. Předvánoční doprovodný program je věnován tvorbě tradičních mikulášských a vánočních dekorací, resp. tradičních dárků, kterými byly podělovány děti na svátek sv. Mikuláše a na Boží hod vánoční. Program je určen žákům ZŠ, SŠ, zájmovým skupinám a rodinám s dětmi. Délka programu je 60 minut. Maximální počet ve skupině je 30 osob. Probíhá 21. 11., 28. 11. a 5. 12., vždy od 10:00 do 16:00 hodin, vstupné 40 Kč, rodinné 60 Kč. Školní třídy a početnější skupiny návštěvníků žádáme, aby se předem objednávaly u paní Adély Šmausové na emailu: asmausova@zcm.cz
nahoru