ČR / Plzeňský kraj / Plzeň – město / Plzeň / Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace – Národopisné muzeum Plzeňska

Rok na vsi: Domácká lidová výroba

Další akce

Pořadatel: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace – Národopisné muzeum Plzeňska , Plzeň
Začátek: 5. 9. 2019
Konec: 5. 12. 2019
Druh akce: Další akce
Web akce: https://www.zcm.cz/pro-navstevniky-zcm/kalendar-akci/rok-na-vsi-domacka-lidova-vyroba
Popis: Návštěvníci se seznámí s nejpodstatnějšími svátky a obyčeji zvykoslovného roku a pod dohledem zkušených lektorů si mohou vyzkoušet zpracování ovčí vlny; předení na kolovratech a vřetánkách; tkaní na tkalcovském stavu; draní peří a mnoho dalšího. Délka programu je 60 minut. Program probíhá každý čtvrtek od 10:00 do 16:00 hodin, vstupné na program 40 Kč, rodinné 60 Kč (2 dospělí + 1 nebo 2 děti) Početnější třídy a skupiny návštěvníků je nutné objednat se předem na tel. čísle +420 378 370 206 nebo na e-mailu narodopis@zcm.cz
nahoru