ČR / Moravskoslezský kraj / Opava / Opava / Slezské zemské muzeum – Historická výstavní budova

Vysoké Taury bez lyží a Dolomity bez ferát

Přednášky

Pořadatel: Slezské zemské muzeum – Historická výstavní budova, Opava
Datum konání: 18. 2. 2020
Druh akce: Přednášky
Web akce: http://www.szm.cz/udalost/776/vysoke-taury-bez-lyzi-a-dolomity-bez-ferat.html
Popis: Rakouské Alpy jsou v současnosti spojeny s kilometry sjezdovek v komfortně vybavených lyžařských střediscích. Nezapomenutelné okamžiky můžeme ale prožít i mimo lyžařskou sezónu – na zdánlivě pustých skalnatých hřebenech i balvanitých svazích se zbytky sněhu nás okouzlí zdobné květy kytiček přitisklých k šedivému kamení. Úsměv vyloudí srdnaté varování bělořita odvádějícího pozornost od hnízda i „skřivaní" zpěv lindušek. Daleko slyšitelné hvízdání svišťů podtrhuje scenérii korunovanou bílými oblaky poháněnými divým větrem. A Dolomity? Bizarní štíty a věže ční ze suťových kuželů, v nichž se skaliska pomalu, leč nezadržitelně po milióny let proměňují. Bělostné kamení oslňuje očarovaný zrak stejně jako sněhová výležiska. Nezbývá než stanout v němém úžasu... Bohatství flóry i fauny korutanské části Vysokých Taur a Dolomit v okolí Cortiny dˈAmpezzo představí ostravská botanička RNDr. Věra Koutecká. Začátek v 17:00 hodin v Müllerově domě (vstup na přednášku je z ulice Komenského přes zahradu Müllerova domu), vstup volný.
nahoru