ČR / Jihočeský kraj / Strakonice / Strakonice / Muzeum středního Pootaví Strakonice

Spolek Renner a počátky strakonických parků

Přednášky

Pořadatel: Muzeum středního Pootaví Strakonice, Strakonice
Datum konání: 6. 2. 2020
Druh akce: Přednášky
Web akce: https://www.muzeum-st.cz/cs/muzeum/akce-vystavy/sezona-2020/spolek-renner-a-pocatky-strakonickych-parku/
Popis: Přednáška v rámci jarního přednáškového cyklu. 19. století je dobou, kdy se veřejnost začíná intenzivněji zajímat o kvalitu prostředí a městskou zeleň. Výraznou úlohu hrají v mnoha městech okrašlovací spolky. Jedním z nejstarších českých okrašlovacích spolků je i strakonický spolek Renner. S výsledky jeho činnosti se setkáváme ve městě dodnes. Přednáší prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. Začátek v 17:00 hodin ve společenském sále Šmidingerovy knihovny, vstupné 20 Kč / 10 Kč (členové spolku muzea zdarma).
nahoru