ČR / Královéhradecký kraj / Hradec Králové / Hradec Králové / Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Ve středu Koruny české: Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250 –1550

Konference

Pořadatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové
Začátek: 5. 3. 2020
Konec: 6. 3. 2020
Druh akce: Konference
Popis: Konference se koná v rámci Programu aplikovaného výzkumu vývoje národní kulturní identity Ministerstva kultury (NAKI II) na léta 2016–2020: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách – Výzkum, interpretace, prezentace (rč: DG16P02B003). Konferenci pořádá Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v prostorách Muzea východních Čech v Hradci Králové. Program viz Plakáty.
nahoru