ČR / Jihomoravský kraj / Brno – město / Brno / Technické muzeum v Brně

Textil v muzeu: Móda a textilní tvorba druhé poloviny 20. století - ZRUŠENO

Konference

Pořadatel: Technické muzeum v Brně, Brno
Začátek: 10. 6. 2020
Konec: 11. 6. 2020
Druh akce: Konference
Web akce: http://www.technicalmuseum.cz/veda-vyzkum/konference-prednasky-workshopy/
Popis: Konference „Textil v muzeu“ se od svého počátku profiluje jako místo mezioborového setkávání pracovníků muzeí, galerií, památkových ústavů, vysokoškolských pracovišť, konzervátorských dílen a dalších odborníků věnujících se textilní problematice z nejrůznějších úhlů. Každoročně je stanoveno ústřední téma konference, k němuž pak zaznívají konferenční příspěvky. V tomto roce je hlavní pozornost konference upřena na módu a textilní tvorbu druhé poloviny 20. století. Cílem konference je přinést komplexní pohled na problematiku módy a textilní výroby ve druhé polovině 20. století na území bývalého Československa. Pořadatelé uvítají příspěvky pro konferenci koncipované z různých úhlů pohledu. Do programu konference lze přihlásit i příspěvky na jiná textilní témata.
nahoru