ČR / Jihočeský kraj / Strakonice / Blatná / Městské muzeum Blatná

Odborný seminář Prezentace dějin v malých muzeích

Semináře

Pořadatel: Městské muzeum Blatná, Blatná
Začátek: 23. 9. 2020
Konec: 24. 9. 2020
Druh akce: Semináře
Web akce: https://www.ckvb.cz/muzeum/seminar/
Popis: Prezentace dějin v muzeích ať už formou výstavy, expozice, publikační činnosti nebo edukačního programu představuje velkou otázku pro všechny muzejní pracovníky. Nutností je zohledňovat odbornou stránku muzeí, které jako svou devizu využívají sbírkové fondy, ale také veřejnost, pro kterou jsou tyto prezentace primárně připravované. V mnohých případech mají dějiny pro muzejní publikum již od počátku pejorativně negativní odstín, vycházející ze vzdělávacího systému, kde z důvodu zhuštění informací převládá faktograficko-popisný diskurs. Krom těchto limitací se objevují i další překážky ve formě finančního a personálního podhodnocení muzeí. Větší bariéry v možnostech prezentace jsou obvykle předkládány u malých vlastivědných, městských muzeí a památníků, avšak netýká se to jenom jich.
nahoru