ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 1 / Židovské muzeum v Praze – Vzdělávací a kulturní centrum

Josefinské reformy a počátky emancipace českých Židů

Přednášky

Pořadatel: Židovské muzeum v Praze – Vzdělávací a kulturní centrum, Praha 1
Datum konání: 27. 5. 2020
Druh akce: Přednášky
Web akce: https://www.jewishmuseum.cz/
Popis: Doba vlády Josefa II. (1780-1790) zahájila převratné změny života židovské společnosti v českých zemích, ať již jde o právní postavení Židů a vztah státu k nim nebo o jejich vnitřní život. Přednáška historičky Židovského muzea v Praze Ivety Cermanové představí josefínské židovské reformy v širším kontextu toleranční politiky Josefa II. v habsburské monarchii, rozebere jejich cíle a panovníkovu motivaci k nim a podrobně se zaměří zejména na prosazování reforem v Čechách na počátku Josefovy vlády. Přednáška je součástí cyklu Kapitoly z dějin Židů v českých zemích od středověku po emancipaci. Začátek v 18:00 hodin, vstup volný.
nahoru