ČR / Karlovarský kraj / Cheb / Cheb / Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Za rostlinami a motýly na Upolínovou louku

Exkurze

Pořadatel: Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Cheb
Datum konání: 30. 5. 2020
Druh akce: Exkurze
Web akce: https://muzeumcheb.cz/za-rostlinami-a-motyly/
Popis: Přírodovědná vycházka do jednoho z nejhezčích a druhově nejbohatších koutů Slavkovského lesa. Nahlédneme do národní přírodní památky Upolínová louka pod Křížky v době plného květu upolínů, ale i dalších vzácných rostlin. Pokocháme se vřesovišti, suchými loukami a vegetací vázanou na hadcové skalky v národní přírodní památce Křížky. Bude-li slunečno, ukážeme si také některé ze zdejších vzácných druhů motýlů. Během vycházky si povíme i o invazních druzích rostlin v našem kraji a úskalích jejich likvidace. Kdo bude mít chuť, může se po skončení exkurze na chvíli aktivně zapojit do ochranářské práce (vykopávání lupiny i s kořeny). Provází Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les). raz v 11:30 hodin na naučné stezce na Upolínové louce pod Křížky (50°3’59″N, 12°44’47,5″E).
nahoru