ČR / Zlínský kraj / Kroměříž / Kroměříž / Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace

Komentovaná prohlídka expozice „Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948“

Komentované prohlídky

Pořadatel: Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace, Kroměříž
Datum konání: 25. 8. 2020
Druh akce: Komentované prohlídky
Popis: Hledání identity malého města na pozadí velkých dějinných událostí je ústředním motivem expozice, která se snaží alespoň ve zkratce zachytit stěžejní momenty, které formovaly rozvoj Kroměříže a jejího obyvatelstva v období mezi lety 1848–1948. Chronologicky sestavený příběh doplňují sbírkové předměty s vysokou vypovídací hodnotou, z nichž některé může návštěvník muzea vidět vůbec poprvé. Komentovaná prohlídka s autorkou expozice Dr. Markétou Mercovou začne v 16.00 hodin.
nahoru