ČR / Jihomoravský kraj / Brno – město / Brno / Moravská zemská knihovna v Brně

Bibliofilie v českých zemích: Kniha jako umělecké dílo

Konference

Pořadatel: Moravská zemská knihovna v Brně, Brno
Začátek: 5. 11. 2020
Konec: 6. 11. 2020
Druh akce: Konference
Web akce: https://www.mzk.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/konference-bibliofilie-v-ceskych-zemich-kniha-jako-umelecke-dilo
Popis: 5. listopadu si budete moci vyslechnout příspěvky v Konferenčním sále MZK, 6. listopadu pak navštívíme expozici Knihovny prof. Miloše Stehlíka v prostorách Benediktinského opatství v Rajhradě (více informací naleznete v přiloženém programu). Konference se koná v rámci projektu Bibliofilie ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně a je určena všem odborníkům, kteří se zabývají knižní kulturou od poloviny 19. století do současnosti po obsahové i formální stránce (grafická úprava, materiál, typografie, ilustrace, vazba) – knihovědcům, literárním vědcům, muzeologům, historikům i teoretikům umění a spolupracovníkům z příbuzných oborů, pro které je bibliofilie pramenem výzkumu. Konferenční poplatek nebude vybírán. Přihlašování provádějte mailem na bibliofilie@mzk.cz. Veškereé další informace na webu instituce.
nahoru