ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 7 / Národní galerie v Praze – Veletržní palác – Sbírka moderního a současného umění

Muzea jako měkké cíle – Proběhne online (YT)

Workshopy

Pořadatel: Národní galerie v Praze – Veletržní palác – Sbírka moderního a současného umění, Praha 7
Datum konání: 14. 10. 2020
Druh akce: Workshopy
Web akce: https://www.youtube.com/watch?v=Zp6FSzrcwr8&feature=emb_title
Popis: Metodické centrum pro muzea výtvarného umění pořádá pod záštitou Českého výboru Mezinárodní rady muzeí – ICOM další z bezpečnostních workshopů, jehož obsahem tentokrát bude ochrana muzeí jako měkkých cílů. Účastníci budou seznámeni s národní strategií a aktivitami ICOM v problematice muzeí jako měkkých cílů, aktivitami MC MVU v oblasti minimálního standardu bezpečnosti sbírek s důrazem na sbírky výtvarného umění, nebo s možnostmi dotačních programů na zlepšení situace muzeí v této oblasti. Praktický program, který bude vedle teoretického shrnutí prezentován formou rozboru videozáznamů nebo modelových situací s funkčními scénáři, pro MC MVU připravila společnost XMA s.r.o. s bohatými zkušenostmi v této oblasti krizového bezpečnostního managementu. Program a přihláška jsou zveřejněny na nové webové stránce MC MVU. Workshop proběhne od 9:30 do 16:30 hodin. Zájemci o účast se mohou hlásit do 2. 10. 2020 prostřednictvím přihlášky na kontakt: dagmar.jelinkova@ngprague.cz Vzhledem k dalším vládním omezením, platným od středy, jsme museli přistoupit k opakované redukci programu. Doufáme, že i tak Vám přednesené příspěvky pomohou aktualizovat Vaše interní bezpečnostní dokumenty, proto jsme pro Vaše doplňující otázky otevřeli na webu metodického centra dotazníkový formulář, jehož prostřednictvím můžete během workshopu zasílat své dotazy, které budou na závěr přenosu zodpovězeny. Formulář pro Vaše otázky je k dispozici zde: http://www.mc-galerie.cz/otazky-odpovedi-navrhy/ .
nahoru