ČR / Vysočina / Jihlava / Jihlava / Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Utajené příběhy (FB)

Online aktivity

Pořadatel: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Jihlava
Začátek: 2. 11. 2020
Konec: 30. 11. 2020
Druh akce: Online aktivity
Web akce: https://www.facebook.com/hashtag/utajenepribehy?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDSfMKmELekstr48z8meuGRn58uWkSk9j_dfBquHoJj6KcXpiyNAguwM4WLEXzFLj2HCk-7yAain_s49AsQk47Z7Ay5_whrGpOeez8eSiN8hDCQyjTXu9QwU49slF6oUflNttUtv7689IZV7ygJ9GniUxA6GaqjlizfWtlXo15RJbfzWFMATK5AUbQJSl-9yJmgcDeSE4vVuUjd2Fq0RWpfETTVIN0IMCP3lOHjAAHXk3ZFk88hV8AWyKA5KhYsqeM7mwKUeRuNgVKkqIdVgg_jHSm9MUE7kGpaZY759kbSkNBzslznhOV6jbSXKQA03r6mhh6yYKWhLXs6r9Xp484&__tn__=*NK-R
Popis: Na FB stránce Muzejní přírodovědci Jihlava vždy v pondělí, ve středu a v pátek bude zveřejněn krátký příběh (bajka), který se bude odehrávat v naší přírodě. Vaším úkolem bude rozpoznat jednotlivé postavy, které budou v těchto podivných příbězích vystupovat.
nahoru