ČR / Jihomoravský kraj / Znojmo / Znojmo / Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

41. přednáškový cyklus Jihomoravského muzea ve Znojmě – 2021 (YT)

Online aktivity

Pořadatel: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace, Znojmo
Začátek: 7. 1. 2021
Konec: 31. 12. 2021
Druh akce: Online aktivity
Web akce: https://www.muzeumznojmo.cz/Vystavy-P%C5%99edn%C3%A1%C5%A1kov%C3%BD-cyklus-2021_264
Popis: Letos trochu netradičně online i offline (jak nám to situace dovolí). Přednáškový cyklus proběhne online na muzejním kanále Youtube nebo odkazem na stream přednášejícího. V případě, že to situace dovolí, se přednášky budou konat v Dolním sále Znojemské Besedy, Masarykovo náměstí 22, Znojmo, vždy od 18:00 hodin. Program: 7. 1. Hudební kultura v královském městě Znojmě okolo roku 1600 (Mgr. Hana Studeničová, PhD., Ústav hudobnej vedy, Slovenská akadémia vied, Bratislava); 14. 1. Jihomoravské šibenice ve světle nových výzkumů (Prof. Josef Unger a kolektiv, Masarykova univerzita a soukromí badatelé); 21. 1. Výzkum žárového pohřebiště z ulice Brněnské, který proběhl na rozhraní let 2017 a 2018 (Bc. David Humpola, Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., pracoviště Znojmo); 28. 1. Co na výstavě nebylo. Několik národopisných zajímavosti z horáckého Dolska a Podyjí (Mgr. Jiří Mačuda, Ph.D., Jihomoravské muzeum ve Znojmě); 4. 2. Výtvarní umělci baroka ve službách louckého kláštera (Mgr. Tomáš Valeš, PhD., Ústav dějin umění, AV ČR, v.v.i.); 11. 2. Známý i neznámý Jaroslav Palliardi (Mgr. David Rožnovský, Ph.D., Jihomoravské muzeum ve Znojmě); 18. 2. Češi a Moravané v řadách rakousko-uherské armády (Vlastimil Schildberger, MZM Brno); 25. 2. Příroda pod pásy tanků (Mgr. Pavel Marhoul a Mgr. Jiří Koptík, Beleco, z.s.); 4. 3. Zavátý život (Mgr. Tereza Pavelková, Dis., Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Mgr. Jaroslav Šmerda); 11. 3. Apoštol Vídně a Varšavy – tasovický rodák a světec Klement Maria Hofbauer (Mgr. Petr Eckl, Jihomoravské muzeum ve Znojmě); 18. 3. 6000 let staré detektivní příběhy pohřbů lengyelské kultury (Mgr. Alena Nejedlá, Jihomoravské muzeum ve Znojmě); 25. 3. Tajemné příběhy rostlin v Podyjí (Ing. Radomír Němec, Jihomoravské muzeum ve Znojmě).
nahoru