ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 1 / Židovské muzeum v Praze

Online pořad: Henochovská literatura jako svědek judaismu řecko-římské doby (rezervace předem nutná)

Online aktivity

Pořadatel: Židovské muzeum v Praze, Praha 1
Datum konání: 24. 3. 2021
Druh akce: Online aktivity
Popis: Henochovská literatura je soubor starověkých židovských textů (dnes známých především jako 1. a 2. kniha Henochova), jež jsou uvedeny jako vize biblického proroka Henocha, který byl podle knihy Genesis vzat do nebes Bohem. Cílem přednášky Davida Cielontka z Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR je představit tuto ve starověku velice známou sbírku textů. V přednášce se bude zabývat jak moderními dějinami znovuobjevení těchto textů, tak jejich starověkým kontextem. Přednáška je součástí cyklu Židé a starověký Přední východ. Proběhne od 18:00 do 20:00 hodin. Registrace nutná předem (do 12:00 hodin v den přenosu) na lucie.krizova@jewishmuseum.cz, do předmětu zprávy prosím napište PŘENOS ON-LINE a datum pořadu. V den pořadu Vám bude zaslán odkaz, přes který se budete moci v reálném čase připojit k přednášce. V průběhu přednášky bude možné klást dotazy formou on-line chatu, který je součástí aplikace.
nahoru