ČR / Jihomoravský kraj / Brno – město / Brno / Technické muzeum v Brně

Textil v muzeu: Móda a textilní tvorba druhé poloviny 20. století

Konference

Pořadatel: Technické muzeum v Brně, Brno
Začátek: 14. 9. 2021
Konec: 15. 9. 2021
Druh akce: Konference
Web akce: https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/textil-v-muzeu-2021-konference/
Popis: Cílem konference je komplexní pohled na problematiku módy a textilní výroby ve druhé polovině 20. století na území bývalého Československa. Měli by být připomenuti významní módní tvůrci a desinatéři, dále také vývojové linie průmyslových podniků a systém domácí krejčovské praxe, podpořený nedostatkem kvalitní konfekce a nedostupností módy. Příspěvky by měly představit sbírkové exponáty textilní povahy s vazbou k tématu konference, uložené v českých i zahraničních sbírkových kolekcích. Příspěvky by měly zhodnotit význam těchto kolekcí a stav sbírkových exponátů, představit nejnovějších konzervátorsko-restaurátorské zásahy a nové postupy i metodiky ve vztahu k preventivní konzervaci. V neposlední řadě je cílem konference upozornit na vědecké a prezentační aktivity muzeí a galerií uskutečněné s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci, kdy byly kulturní instituce uzavřeny a svou činnost přesunuly do online prostředí. Mnohé instituce se naučily využívat moderní technologie pro vědeckou práci a v edukaci veřejnosti. Díky tomu vznikly nové výstupy muzejní práce, kterými se můžeme vzájemně obohatit. Pořadatelé uvítají zprávy o přípravách a realizacích výstavních projektů. Konferenční příspěvky budou členěny na tematické okruhy: Historie / Móda 2. poloviny 20. století / Tvůrci – medailonky/ Inspirace tradiční kulturou/ Průmyslová výroba / Oděvní tvorba v domácnostech / Školství a osvěta/ Konzervátorsko-restaurátorské zásahy a preventivní konzervace (expozice, depozitáře, výstavy) / Prezentace sbírek výstavní i nevýstavní formou (digitalizace, e-sbírky) / Zprávy k tématu / Různé.5 Pro detailnější informace a podklady vize odkaz.
nahoru