ČR / Pardubický kraj / Pardubice / Pardubice / Východočeské muzeum v Pardubicích

Vilém 500: Pardubice za pánů z Pernštejna

Exkurze

Pořadatel: Východočeské muzeum v Pardubicích, Pardubice
Datum konání: 7. 8. 2021
Druh akce: Exkurze
Web akce: https://www.vcm.cz/akce/vilem-500-pardubice-za-panu-z-pernstejna/
Popis: Procházka seznámí s rozsáhlou proměnou Pardubic za doby, kdy byly ve vlastnictví pánů z Pernštejna. Vilém a jeho synové vybudovali mohutný renesanční zámek s opevněním. Výrazně přestavěli také samotné město podle zásad renesančního urbanismu. Hlavním jednotícím prvkem byla idea iluzivní architektury a vybudování nové sítě sakrálních budov. V rámci procházky se účastníci vydají ke kostelům Zvěstování Panny Marie, sv. Bartoloměje nebo sv. Jana Křtitele a zjistí, jaký opevňovací a vodní systém ochraňoval město. Poznají historii jednotlivých míst, stavební vývoj a také nejnovější archeologické nálezy, které přibližují předpernštejnskou i pernštejnskou podobu města. Začátek ve 13.00 hodin na zámku, vstupné 160/80 Kč. Rezervace prohlídek na telefonním čísle +420 607 034 110 nebo e-mailu rezervace@vcm.cz
nahoru