ČR / Plzeňský kraj / Plzeň – jih / Blovice / Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Svatojánská konference

Konference

Pořadatel: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, Blovice
Datum konání: 4. 11. 2021
Druh akce: Konference
Web akce: https://www.muzeum-blovice.cz/
Popis: XVIII. konference Genius loci českého jihozápadu 2021, kterou pořádá Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., a Městské muzeum a galerie Nepomuk ve spolupráci se spolkem Genius loci – Společnost pro studium života v regionu, o. s. Konference je připravena u příležitosti oslav 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého, a proto je zaměřena na témata spojená s tímto světcem. Konference je koncipována jako interdisciplinární. Vítány jsou příspěvky nejen na téma archeologie, historie, ale i z dalších vědních oborů: lingvistiky, literární vědy, etnografie, kunsthistorie a dalších společenskovědních disciplín. Vybrané příspěvky projdou recenzním řízením a budou zařazeny do samostatného tištěného sborníku. Bližší informace k publikování budou zaslány dodatečně přihlášeným aktivním účastníkům. Kontaktní osoba pro přihlašování: Iva Červenková, tel. 371 522 208, 723 781 682; e-mail: cervenkova@muzeum-blovice.cz. Způsob přihlášení: I. cirkulář (do 8. 10. 2021); II. cirkulář (do 25. 10. 2021) Registrační (konferenční poplatek): pro přihlášené v rámci I. cirkuláře .........……………. 300 Kč; pro přihlášené v rámci II. cirkuláře ........……………. 400 Kč; pro studenty prezenčního studia na VŠ ……………. zdarma; pro aktivní účastníky (přednesení příspěvku) …….. 200 Kč. Individuální registrační poplatek bude vybírán na místě a zahrnuje registraci účastníka, organizační náklady konference včetně zajištění protiepidemických opatření, konferenční materiály a občerstvení po celý den. Po celou dobu akce bude nutné dodržovat aktuálně platná protiepidemická opatření. Podrobný program s organizačními pokyny bude účastníkům konference rozeslán po uzávěrce II. cirkuláře. Pokyny pro autory příspěvků: K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 15 minut. Přednášející prosíme o dodání názvu příspěvku, krátké anotace a rovněž stručného profesního životopisu v rámci přihlášky. Těšíme se na setkání!
nahoru