ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 1 / Židovské muzeum v Praze – Vzdělávací a kulturní centrum

Evangelium v kontextu současného výzkumu judaismu období druhého chrámu

Přednášky

Pořadatel: Židovské muzeum v Praze – Vzdělávací a kulturní centrum, Praha 1
Datum konání: 24. 11. 2021
Druh akce: Přednášky
Web akce: https://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/1789/
Popis: Cílem přednášky Františka Ábela z Evangelické bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě je představit současný stav bádaní v oblasti judaismu období druhého chrámu, primárně v kontextu výzkumu života a zvěstí Pavla z Tarzu. Interpretace myšlenek tohoto židovského myslitele, který nikdy neopustil judaismus, ani nezavrhl Tóru, jsou jedním z důležitých kroků ke vzájemnému dialogu současných kulturních a náboženských tradic. Historicko-kritický přístup lze současně využít v boji s různými projevy náboženské a kulturní intolerance, xenofobie a antisemitismu. Začátek v 18:00 hodin, vstup volný.
nahoru