ČR / Vysočina / Havlíčkův Brod / Havlíčkův Brod / Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Co přinesl obchvat

Přednášky

Pořadatel: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Havlíčkův Brod
Datum konání: 4. 11. 2021
Druh akce: Přednášky
Web akce: https://www.muzeumhb.cz/akce/prednaska-co-prinesl-obchvat/
Popis: Přednáška shrne dosavadní výsledky záchranného archeologického výzkumu, který se uskutečnil před stavbou jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Hlavními přednášejícími budou vedoucí archeologického výzkumu Jakub Těsnohlídek ze společnosti Archaia Brno. o. p. s., a Petr Hrubý z Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu přednášky se se svým příspěvkem připojí historička Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Alena Jindrová. Přednáška se uskuteční na Staré radnici v Havlíčkově Brodě dne 4. 11. 2021 v 18:00.
nahoru