ČR / Plzeňský kraj / Plzeň – město / Plzeň / Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

Bohové jako zvířata, zvířata jako bohové. Staroegyptské náboženství a zoologie

Přednášky

Pořadatel: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Plzeň
Datum konání: 27. 1. 2022
Druh akce: Přednášky
Web akce: https://www.zcm.cz/pro-navstevniky-zcm/kalendar-akci/mezi-prahou-a-kahirou
Popis: taroegyptské náboženství bylo úzce spjato s pohledem Egypťanů na svět kolem nich, s vnímáním přírody, rostlin, zvířat a nebeských těles. Zvláště zkušenosti získané pozorováním světa zvířat se odrážely v egyptském pojetí bohů, náboženské symbolice a ikonografii. Právě díky nerozdělitelné vazbě mezi přírodou a náboženstvím můžeme vysledovat, jak klíčové změny přírodních podmínek zásadně ovlivnily některé egyptské náboženské představy. Přednáší doc. Jiří Janák, Th.D. (Český egyptologický ústav FF UK). Začátek v 17:00 hodin, vstupné 50 Kč.
nahoru