ČR / Jihomoravský kraj / Brno – město / Brno / Technické muzeum v Brně

Konference „Textil v muzeu: Oděvy a oděvní doplňky pro slavnostní a výjimečné příležitosti “

Konference

Pořadatel: Technické muzeum v Brně, Brno
Začátek: 7. 6. 2022
Konec: 8. 6. 2022
Druh akce: Konference
Web akce: https://www.tmbrno.cz/odborne-akce/textil-v-muzeu-2022/
Popis: Hlavní pozornost konference je upřena na textilní výrobky spojené s okamžiky v lidském životě či společnosti, které můžeme označit jako slavnostní a mimořádné: křest, svatba, pohřeb, osobní výročí, promoce, slavnosti městské – spolkové či klubové. K těmto příležitostem se pořizovaly speciální komplety honosně zdobené a nezřídka se jednalo o oděvy či doplňky pouze pro onu příležitost se znaky a symboly odkazujícími k obsahu či významu akce. Cílem konference je pohlédnout na příklady takových oděvů a oděvních doplňků, které se v muzejních a galerijních sbírkách nachází a seznámit se s jejich historií či konzervátorským zásahem. Předměty mohou být příkladem produkce významných návrhářů a krejčovských salónů, mohou být výpovědí o době vzniku, nutnosti prezentace vlasteneckého či politického smýšlení, příležitostí k prezentaci svého statusu. Cílem konference je pohled na problematiku v historické perspektivě, ale také s výhledem do budoucnosti, tedy s poukazem na snahu o uchování předmětů kulturního dědictví pro další generace. Pořadatelé uvítají příspěvky pro konferenci koncipované z různých úhlů pohledu. Mohou reflektovat význam předmětů v době svého vzniku, jejich střihovou a surovinovou skladbu, společenské pozadí, spojitost s významnými osobnostmi či mimořádnými společenskými událostmi.
nahoru