ČR / Středočeský kraj / Rakovník / Nové Strašecí / Muzeum T. G. M. Rakovník, příspěvková organizace – Muzeum Nové Strašecí

Naděje a zklamání: Život české pobělohorské emigrace v Sasku 1648

Přednášky

Pořadatel: Muzeum T. G. M. Rakovník, příspěvková organizace – Muzeum Nové Strašecí, Nové Strašecí
Datum konání: 14. 2. 2023
Druh akce: Přednášky
Web akce: http://www.muzeumtgm.cz/kulturni-program/aktualne/klub-cesty-za-poznanim-pozvanka-na-prednasku
Popis: V Klubu cesty za poznáním pokračujeme v přednáškovém cyklu Vlny české emigrace. V úterý 14. února 2023 od 17 hodin se bude konat přednáška s názvem Naděje a zklamání (život české pobělohorské emigrace v Sasku 1648) a přednášet bude prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. z Ústavu českých dějin (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy). Je to téma, které se bude týkat emigračního procesu české šlechty po porážce stavovského povstání a následně prohrané bitvy na Bílé hoře. Rekatolizace (většiny české protestantské společnosti), tvrdé potrestání účastníků stavovského povstání, soudní procesy a následná konfiskace majetku přivedly velkou část domácí šlechty, ale i řadu náboženských elit a inteligence k rozhodnutí opustit domov a najít útočiště v jiných částech Evropy. V českých zemích znamenal další vývoj za doby vládnutí Ferdinanda II. zásadní společenskou změnu. Jaký byl život v emigraci, a představy o případném návratu se dozvíme v této přednášce.
nahoru