ČR / Plzeňský kraj / Plzeň – jih / Blovice / Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Kolokvium na téma hasičských tradic „Pod ochranou sv. Floriána“

Konference

Pořadatel: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, Blovice
Datum konání: 2. 9. 2023
Druh akce: Konference
Web akce: https://www.muzeum-blovice.cz/
Popis: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., ve spolupráci s Památkovou komorou České republiky a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska připravují kolokvium nazvané „Pod ochranou sv. Floriána“. Kolokvium je koncipováno jako interdisciplinární a jeho cílem je připomenout hasičské tradice, historii i současnost požární ochrany, upozornit na roli paměťových institucí (archivů, muzeí, knihoven), spolkových aktivit i soukromých subjektů v mapování, výzkumu a uchování hasičských tradic a poznání historie požární ochrany. Kolokvium je určeno pro profesionální a dobrovolné hasiče, pro odborné pracovníky paměťových institucí (muzeí, knihoven, archivů apod.) a akademické sféry, členy spolků, soukromé badatele, pedagogy, studenty, představitele veřejné správy. Předpokládaný harmonogram: 9.00 – 10.00 prezentace účastníků v prostorách pokladny Muzea jižního Plzeňska; 10.00 slavnostní zahájení kolokvia; 10.15 –12.15 1. blok přednášek ; 12.15 – 13.15 přestávka na občerstvení; 13.15 – 15.15 2. blok přednášek; 15.15 – 15.30 přestávka na občerstvení; 15.30 – 17.00 3. blok přednášek; 17.00 – 17.15 shrnutí obsahu přednášek, diskuse; 17.15 – 18.30 komentovaná prohlídka výstavy „Pod ochranou sv. Floriána“ a volné prohlídky expozic v prostorách Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Kontaktní osoba pro přihlašování: Iva Červenková, tel. 371 522 208, 723 781 682, e-mail: cervenkova@muzeum-blovice.cz. Osoba odpovědná za sborník z konference: Doc. Dr. Ing. Václav Liška, tel. 724 725 725, e-mail: liska@fsv.cvut.cz. Přihlášky zasílejte prosím na uvedenou kontaktní adresu muzea nebo e-mail. Způsob přihlášení: I. cirkulář (do 31. 5. 2023); II. cirkulář (do 31. 7. 2023). Registrační (konferenční poplatek): pro přihlášené v rámci I. cirkuláře 400 Kč; pro přihlášené v rámci II. cirkuláře 600 Kč; pro aktivní účastníky (přednesení příspěvku) 300 Kč; pro studenty prezenčního studia na VŠ zdarma (nutné předložit doklad o studiu, např. ISIC). Individuální registrační poplatek bude vybírán na místě (platba v hotovosti) a zahrnuje registraci účastníka, organizační náklady konference, konferenční materiály a občerstvení. Podrobný program s organizačními pokyny bude účastníkům konference rozeslán po uzávěrce II. cirkuláře. Pokyny pro autory příspěvků: K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 15 minut. Přednášející prosíme o dodání názvu příspěvku, krátké anotace a rovněž stručného profesního životopisu v rámci přihlášky. Příspěvky lze přihlásit nejpozději do 31. 5. 2023 (v rámci I. cirkuláře). Příspěvky projdou recenzním řízením a budou zařazeny do samostatného tištěného sborníku. Bližší informace k publikování budou dodatečně zaslány přihlášeným aktivním účastníkům.
nahoru