ČR / Středočeský kraj / Rakovník / Nové Strašecí / Muzeum T. G. M. Rakovník, příspěvková organizace – Muzeum Nové Strašecí

Odchody a návraty: Česká a moravská šlechta po roce 1945 (emigrace elit ve 20. století)

Přednášky

Pořadatel: Muzeum T. G. M. Rakovník, příspěvková organizace – Muzeum Nové Strašecí, Nové Strašecí
Datum konání: 13. 6. 2023
Druh akce: Přednášky
Web akce: http://www.muzeumtgm.cz/kulturni-program/aktualne/
Popis: Přednášející Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., chce tuto přednášku věnovat významným osobnostem z řad šlechty, které za různých okolností odešly po roce 1945 z Československa – ať už v důsledku vysídlení německého obyvatelstva, nebo po nastolení komunistické diktatury v únoru 1948. Přesto mnozí z nich se svojí vlastí neztratili kontakt a snažili se stavět mosty přes politické, národní a společenské hranice. Jejich aktivity v řadě případů přispěly i k obnově svobody a demokracie v českých zemích. Jednalo se například o představitele rodu Schwarzenbergů, Lobkowiczů, Belcreidů a dalších. Po ukončení přednášky a malé přestávce bude slavnostní rozloučení s tímto ročníkem Klubu cesty za poznáním. Představíme další plán na program 8. ročníku klubu. V této části chceme také poděkovat všem členům klubu a posluchačům za přízeň a zájem o naše pořady i vycházky. Přednášky jsou vždy v úterý od 17 do 18.30 hodin v přednáškovém sále muzea, vstupné na jednotlivé přednášky je 40 Kč.
nahoru