ČR / Olomoucký kraj / Přerov / Přerov / Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace – Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově

Ať žije Michalov!

Výstavy

Pořadatel: Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace – Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově, Přerov
Datum konání: 5. 4. 2024
Druh akce:
VýstavyPopis:
Sezónní výstava roku 2024 je oslavou 120. výročí založení největšího a nejkrásnějšího přerovského parku. Na téměř 20 hektarech jeho plochy najdou jeho návštěvníci i přírodní biotop s porostem připomínajícím původní lužní les, který byl díky své poloze blízko města od dávných časů místem návštěv přerovských obyvatel. Díky okrašlovacímu spolku se už na konci 19. století začal měnit na park, nejdříve menšími úpravami. Oslovením zahradního architekta Františka Thomayera, který vytvořil návrh ve stylu francouzských zahrad, se začala psát novodobá historie parku. Park byl postupně budován a celá desetiletí využíván k odpočinku a zábavě obyvatel města. Vyrostl do krásy a zažil i léta úpadku, utrpěl velká zranění díky záplavám v roce 1997. K 100. narozeninám se dočkal krásného dárku od města Přerova – celkové rekonstrukce v historickém stylu podle původních návrhů parku. A ke cti města lze přičíst i to, jak se o park stará do dnešních dnů. I přes zásahy člověka je ale park stále lesem, stromy jsou stále domovem mnoha druhů zvířat, pod nimi se zachovává bylinné patro rozkvétající hlavně na jaře květy lužního lesa. Najdeme zde i dřeviny introdukované, které mají návštěvníkům ukázat střípek rozmanitost přírody celého světa a park ozvláštnit. A krásu parku každoročně podtrhují i ornamentální výsadby letniček, na kterých se živí spousta druhů hmyzu… Park prostě žije! Přijďte se podívat, jaké druhy hub, rostlin a živočichů můžete v parku potkat. Seznamte se blíže s historií parku a autorem jeho základní kompozice, panem Františkem Thomayerem. Přijďte si pohrát a ověřit si své znalosti o přírodě v částech výstavy s kvízy a hravými aktivitami. Navštivte naše doprovodné akce k výstavě! Srdečně Vás na oslavu narozenin zveme!
nahoru