ČR / Jihomoravský kraj / Brno – město / Brno / Technické muzeum v Brně

Památky v plamenech: Ochrana a zabezpečení externích technických památek in situ

Semináře

Pořadatel: Technické muzeum v Brně, Brno
Datum konání: 11. 4. 2024
Druh akce: Semináře
Web akce: https://mck.technicalmuseum.cz/akce/domaci-akce/pamatky-v-plamenech-ochrana-a-zabezpeceni-externich-technickych-pamatek-in-situ/
Popis: Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost v muzeích Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Norsk Folkemuseem v Oslo, Sborem dobrovolných hasičů Těšany a Českým výborem ICOM Vás srdečně zvou na požárně-bezpečnostní seminář. Náplní letošního požárně-bezpečnostního semináře jsou návrhy a technická řešení vhodných zabezpečovacích systémů, včetně jejich propojení s dozorovými místy externích technických památek. Se svými zkušenostmi z norského prostředí se opět podělí lektor Mikael Blihovde z Norsk Folkemusea v Oslo a nově také kolegové z norského města Røros. Seminář proběhne 11. dubna 2024. Registrace účastníků byla prodloužena do 10. dubna, účastnický poplatek činí 300 Kč. Více informací viz odkaz.
nahoru