ČR / Pardubický kraj / Pardubice / Pardubice / Gočárova galerie – Automatické mlýny

Postprizma

Výstavy

Pořadatel: Gočárova galerie – Automatické mlýny, Pardubice
Začátek: 20. 4. 2024
Konec: 14. 7. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://gocarovagalerie.cz/cs/vystavy/postprizma
Popis: Výstava Postprisma prezentuje tvorbu umělců ze Střední Evropy, kteří reflektují současnost a anticipují možnosti budoucího směřování společnosti. Prostřednictvím maleb, kreseb, soch, instalací, fotografií, respektive multimédiální tvorby, budou mít návštěvníci možnost seznámit se s bohatým spektrem aktuální umělecké praxe. Vystavená díla jsou dialogem mezi minulostí, současností a budoucností, jejich prostřednictvím bude mít divák možnost prožívat dobrodružství myšlení světa i sebe sama. Vystavující umělci jsou připraveni konfrontovat diváka s tématy, které vyvstávají v neočekávaně nové naléhavosti, přičemž jejich esenciální fundament je pevnou součástí promýšlení smysluplnosti lidské existence. Tento výstavní projekt je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi kurátory, teoretiky a umělci, otevírající prostor pro intenzivní setkávání diváků s výtvarným uměním, jež spoluutvářelo a spoluutváří, ovlivňovalo a ovlivňuje společenský diskurz. Vystavená díla jsou nejenom tradičně kritickým akcentem komplexních společenských vztahů, jsou pozvánkou zvoucí k empatickému nazírání nových temporálně-existenciálních kontextů. Postprisma je vizuální platformou objevování a interpretace, ukazuje umění jako senzitivní médium schopné předvídat změny a odrážet myšlenky doby.
nahoru