ČR / Plzeňský kraj / Plzeň – město / Plzeň / Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace – Národopisné muzeum Plzeňska

Kriticky ohrožené jevy našich nářečí

Výstavy

Pořadatel: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace – Národopisné muzeum Plzeňska , Plzeň
Začátek: 1. 5. 2024
Konec: 29. 9. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://www.zcm.cz/pro-navstevniky-zcm/kalendar-akci/panelova-vystava-kriticky-ohrozene-jevy-nasich-nareci
Popis: Rozumíte řeči svých prarodičů, přátel a známých z jiných koutů naší země, mluví-li nářečím? Rozumějí oni vám? Zajímá vás, jak odlišná jsou naše nářečí? Dozvíte se to na výstavě s přehlednými mapami, které zachycují jevy zaniklé i stále živé. Bohatstvím nářeční slovní zásoby vás provedou doprovodné texty. Zjistíte například, kdy si lidé pochutnávali na švábech, bobcích a mejdlíčkách, zda je možné, aby byla kostka kulatá, co jsou to pimpěrky a kdy husa zpívá nejpěkněji. Na výstavě si budete moci prověřit své znalosti v nářečních kvízech a zapojit se do nářečního výzkumu. Výstava vznikla na základě řešení projektu č. DG20P02OVV029 „Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit“ (poskytovatel podpory Ministerstvo kultury, Program NAKI II).
nahoru