ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 1 / Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Vojtěch Kovařík: Od linií k hmotě

Výstavy

Pořadatel: Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha 1
Začátek: 8. 6. 2024
Konec: 8. 9. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://www.museumkampa.cz/vystava/od-linii-k-hmote-vojtech-kovarik/
Popis: Je-li naše cesta předurčena osudem, co znamenají vůle, štěstí, náhoda? Osudovostí se zabývá malíř Vojtěch Kovařík, který aktuální výstavou v Museu Kampa vykročil do třetího rozměru. Hladké malby doprovázejí reliéfy a socha. Cesta autora vede od kresebných linií členících plochu k sochařským hmotám. Jeho témata jsou univerzální a stojí u základů euroamerické civilizace. Antické mýty, bohové, bohyně, Titáni, héroové a heroiny si podržují svůj význam i ve třetím tisíciletí. Robustními formami přesahují monumentální formáty obrazů. Považujeme je za archetypy, jejichž příběhy a činy slouží od nepaměti k vyznačení hranic či možností našeho vlastního procházení životem a pátrání po smyslu věcí. Naddimenzovaní hrdinové jsou megalopsychoi, mají veliké duše, jsou to první individuality. Možná proto si je prohlížíme jen průzorem daným rámem plátna, nelze je vidět celistvé. Pod tíhou svých skutků podklesává Sisyfos, zátěží předurčení trpí rozloučení milenci Eros a Psyche. Naplňování osudu souvisí s Heraklovými úkoly. Hned tím prvním bylo skolení nemejského lva. Stejně jako Diův syn získal s kůží lva, do níž se oblékal, velký díl nezranitelnosti, i k malíři přicházejí stále další výzvy, jejichž splnění se zdá nemožné. Redukované prostředí tvoří stylizovaný interiér a středomořská krajina, úrodná i vyprahlá, soumračná nebo jitřní, zátoky, poušť i oázy. Umělcův přístup je autentický, v jedinečné synkrezi vlivů starověku, modernity a digitální současnosti. Za patnáct století od pádu Říma z antiky čerpalo několik renesancí a klasicistních období. Rozpoznáme monumentální picassovské tvarosloví a formy mexických muralistů Diega Rivery a Josého Clemente Orozca. Kovařík netají obdiv k německé expresi pozdního 20. století, k dílu Georga Baselitze a Markuse Lüpertze. Stejně tak ho zaujaly nové nálezy v Pompejích, podivuhodný Black Room. Přítomnou dobu lze vidět ve webdesignových gradientech, pozvolných přechodech z jedné barvy do druhé. Figury zaujímají sošně zmrazené postoje, zdůrazněné absolutním profilem tváří. S údy postav v objetí, během introspekce nebo surového zápasu autor zachází jako s hmotou, již je možné maximálně transformovat, bez ohledu na anatomické determinanty. Vojtěch Kovařík se narodil ve Valašském Meziříčí (*1993), žije a pracuje v Brně a v Rožnově pod Radhoštěm. Studoval kresbu na Fakultě umění Ostravské univerzity a malbu na Academy of Fine Art ve Varšavě. Sochařské školení získal na Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské Hradiště. V roce 2019 se stal laureátem Ceny kritiky za mladou malbu. Od téhož roku intenzivně vystavuje v zahraničí, aktuálně v The Power Station v texaském Dallasu. Jeho obrazy se v posledních pěti letech prosadily na světovém trhu umění.
nahoru