ČR / Olomoucký kraj / Jeseník / Jeseník / Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace

K líci zbraň! Militaria ze sbírek Vlastivědného muzea Jesenicka

Výstavy

Pořadatel: Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace, Jeseník
Začátek: 11. 6. 2024
Konec: 3. 11. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://www.muzeumjesenik.cz/cz/o-nas/45-aktualni-akce-a-vystavy.html
Popis: Zbraně a předměty spojené s válkou, vojenským životem či rekreační střelbou jsou přirozenou a poměrně bohatou součástí muzejních sbírek, a to již od počátků jejich vznikání. Nejinak je tomu v případě VMJ, které se může pyšnit několika typově rozsáhlejšími kolekcemi či unikátními jednotlivými kusy. Výstava představí výběr z tohoto fondu zbraní, zbroje či výstroje, od nejstarších dob až po první desetiletí 20. století.
nahoru