ČR / Jihočeský kraj / České Budějovice / České Budějovice / Alšova jihočeská galerie – Wortnerův dům

Čeněk Folk: Ztracená rodina

Výstavy

Pořadatel: Alšova jihočeská galerie – Wortnerův dům, České Budějovice
Začátek: 26. 5. 2024
Konec: 22. 9. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://www.ajg.cz/probihajici-vystavy/cenek-folk-ztracena-rodina.html
Popis: Výstava Ztracená rodina je výstupem dvou pobytů fotografa Čeňka Folka v přistěhovalecké čtvrti na okraji portugalského Lisabonu v letech 2015 a 2023. Za ty roky se její „krajina“ dramaticky proměnila a její obyvatelé byli vystěhováni. Folk kombinuje fotografické a pohyblivé obrazy, aby přinesl zprávu o prostředí, které navzdory své vyloučenosti vytvářelo po desítky let domovy dnes již neexistující komunitě. Poprvé tuto čtvrť navštívil v době, kdy proces likvidace čtvrti - a tím i mezilidských vazeb - započínal. Kvůli výstavě ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích navštívil trosky čtvrti, aby v nich pátral po zaniklém světě, který měl zmizet z očí bílých Evropanů. Čeněk Folk (nar. 1988) postupně studoval Teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě v Brně a fotografii na FAMU v Praze. Jeho tvorba je zakotvena v tradici fotografického dokumentu. V současné době žije v Táboře a pedagogicky působí na SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Soubory z výstavy Ztracená rodina ukazují na angažovanou, ale zároveň emocionální povahu jeho přístupu k tématům.
nahoru