ČR / Moravskoslezský kraj / Ostrava – město / Ostrava / Ostravské muzeum, příspěvková organizace

Od koně k vykřičníku / Od znaku k logu

Výstavy

Pořadatel: Ostravské muzeum, příspěvková organizace, Ostrava
Začátek: 20. 6. 2024
Konec: 3. 11. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: http://www.ostrmuz.cz/website/imagemenu/exhibitions/
Popis: U příležitosti oslav 100 let Velké Ostravy připravilo Ostravské muzeum výstavu věnovanou heraldice města Ostravy a jeho městských obvodů. Výstava prezentuje minulost i současnost ostravské heraldiky a symboliky, stejně jako současného loga s třemi vykřičníky a poukazuje na smysl jejich používání v praxi. Heraldické znaky i novodobá loga představují zásadní způsob vyjádření identity města i sounáležitosti s ním. V jejich užívání se spojuje jak barvitá historie Ostravy, tak i její současnost a samozřejmě budoucnost. Výstava Od koně k vykřičníku / Od znaku k logu je členěna do několika na sebe navazujících celků. Návštěvník výstavy prochází Ostravou od historických dob až do současnosti a má možnost poznat ostravskou heraldiku jako stále živý symbolický kód, prostředek identifikace příslušnosti k městu nebo obvodu. Ve výstavě budou mimo jiné k vidění unikátní exponáty: běžně neprezentované historické dokumenty, prapory, pečetidla, medaile i obrazy a reprodukce, dokládající vztah mezi městem jako institucí i místem k životu, jeho reprezentací a spolkovým životem měšťanů, kde hrála městská heraldika zásadní identifikační roli.
nahoru