ČR / Jihomoravský kraj / Brno – město / Brno / Moravské zemské muzeum – Palác šlechtičen – Etnografický ústav

Příběh Paláce šlechtičen

Výstavy

Pořadatel: Moravské zemské muzeum – Palác šlechtičen – Etnografický ústav, Brno
Začátek: 5. 6. 2024
Konec: 17. 11. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://mzm.cz/pribeh-palace-slechticen
Popis: Výstava k 370. výročí založení nadace Johanou Františkou Priskou Magnisovou (1654 - 2024). Roku 1654 vytvořila Johanna Františka Priska hraběnka Magnisová nadační odkaz na realizaci ústavu určeného k výchově a zaopatření nemajetných a osiřelých dívek z aristokratických, případně významných měšťanských, rodin. Pro potřeby ústavu byl následně v letech 1674 až 1679 vystavěn brněnským stavitelem Janem Křtitelem Ernou patrový dům na rohu Kobližné ulice - Palác šlechtičen. Ústav byl spravován nadací, pro níž byl v závěti zakladatelky určen dům v Brně. K dalším zdrojům financování patřil statek Medlánky, dvě zahrady a šperky hraběnky Magnisové. Po cca čtyřiceti letech k tomu přibylo panství v Novém městě na Moravě. Vykonavatelem hraběnčina odkazu se stal kníže Ferdinand z Dietrichsteinu. V roce 1699, rok po vydání císařského reskriptu Leopolda I. potvrzujícího odkaz hraběnky Magnisové byla slavnostně instalována první představená nadačního ústavu Zuzana svobodná paní z Tiefenbachu. Ústav zanikl v roce 1953 a majetek připadl státu včetně budovy Paláce šlechtičen. V roce 1957 jej získalo Moravské zemské muzeum pro sídlo Etnografického ústavu. Výstava chce připomenout instituci zaměřenou na vzdělávání žen se sídlem v Brně, s přímou vazbou na Moravské zemské muzeum. V autentickém prostředí kaple Paláce šlechtičen bude představena osobnost zakladatelky a dochovanými originálními předměty doložen život v ústavu. Instalaci doplní zápůjčky z Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Regionálního muzea v Mikulově, Numismatického oddělení Národního muzea, Numismatického oddělení Moravského zemského muzea, Moravského zemského archivu a Moravské galerie v Brně. Druhým cílem výstavy je poskytnout návštěvníkům informace o historii paláce v původním prostředí. Takto zpracované téma bude veřejnosti představeno poprvé.
nahoru