ČR / Jihočeský kraj / Tábor / Tábor / Husitské muzeum v Táboře

Sobotníci 2024

Exkurze

Pořadatel: Husitské muzeum v Táboře, Tábor
Začátek: 13. 1. 2024
Konec: 21. 12. 2024
Druh akce: Exkurze
Web akce: https://www.husitskemuzeum.cz/sobotnici/
Popis: Sobotníci – cyklus historicko vlastivědných vycházek/exkurzí je jedním z nejdéle trvajících programů, které Husitské muzeum nabízí veřejnosti. Narodili se v roce 2010 a poprvé vyšli do táborských ulic na začátku roku 2011, jejich rodiči byli tehdejší muzejní pedagožka Mgr. Klára Smolíková a historik Husitského muzea pan PhDr. Stanislav Zita, odborník na novodobé dějiny Tábora, který byl též nezapomenutelnou figurou táborského koloritu. Obyčejně Sobotníci vyráží od září do června každou třetí sobotu v měsíci, jejich témata jsou navázána na další muzejní akce nebo aktuální historické události v konkrétním období. Na jejich vzniku se podílí nejen zaměstnanci Husitského muzea, ale i spolupracující instituce a odborníci. V poslední dekádě jsou tu Sobotníci k dispozici pro zájemce o historii Tábora a okolí především díky historičkám Husitského muzea Mgr. Jitce a Mgr. Lence Vandrovcovým, kterým za to patří oprávněné poděkování! Detailní program viz odkaz.
nahoru