ČR / Plzeňský kraj / Klatovy / Klatovy / Galerie Klatovy/Klenová, příspěvková organizace – Kostel sv. Vavřince v Klatovech

Společné cesty 12

Výstavy

Pořadatel: Galerie Klatovy/Klenová, příspěvková organizace – Kostel sv. Vavřince v Klatovech, Klatovy
Začátek: 21. 6. 2024
Konec: 28. 7. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://www.gkk.cz/cs/vystavy/aktualni/spolecne-cesty-12.-/
Popis: Společné cesty jsou příznačným názvem pro iniciativu, se kterou poprvé přišel klatovský malíř Jindřich Bílek (1950-2014) a jejíž hlavní myšlenkou bylo především ukázat společně díla vznikající na obou stranách hranice mezi západočeským a bavorským regionem. Ve spolupráci Galerie Klatovy / Klenová, města Klatovy a jeho partnerských měst se tedy v roce 2013 uspořádala první výstava v barokním kostele sv. Vavřince v Klatovech a to rovnou s mezinárodní účastí výtvarníků Klatov, Poligny a Chamu. Výběr prací a lokalita spolu s termínem konání v období klatovské pouti ukázali divácky atraktivní potenciál projektu a předznamenali jeho další pokračování. Následující ročníky se nesly v podobném duchu a prezentovaly především umělce ze sdružení KT-ART se sídlem v Klatovech a Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti z Plzně (UVU). V roce 2015 se přehlídka konala pod pořadovým číslem 3 a to v rámci plzeňského předsednictví jako evropského hlavního města kultury. Poprvé přijal také pozvání Hornofalcký umělecký spolek z Weidenu, s nímž již od roku 2007 plzeňská UVU úzce spolupracuje. V dalších letech byla představována díla výtvarníků klatovského regionu, jejichž počet se každým rokem rozrůstal, společně s tvůrci německé příhraniční oblasti a to hlavně z okolí měst Chamu a Zwieselu. S nástupem roku 2020 se události spojené s celosvětovou pandemickou situací podepsaly také na podobě této každoroční přehlídky. Ta se poprvé po předchozích sedmi letech konala bez mezinárodní účasti a vzhledem k přetrvávajícím bezpečnostním opatřením tomu nebylo jinak ani v nadcházejícím roce. O to vřelejší pak bylo pro všechny zúčastněné opětovné setkání na společné salonní přehlídce v roce 2022. Složitá doba ale přinesla i něco pozitivního a to prostor pro zamyšlení se nad podobou, do jisté míry se schematicky opakující výstavy, poskytla organizátorům příležitost k jejímu novému uchopení a tak se od roku 2021 mohou diváci pravidelně setkávat s jejím vždy jiným architektonickým řešením. Loňský rok byl pojat jako bilanční ohlédnutí a poskytl autorům prostor se představit a vlastními slovy odprezentovat jedno dílo, které během uplynulých deseti let na Společných cestách vystavovali. Předtočené rozhovory pak byly v kostele k vidění netradičně formou improvizovaného kina. Letošní ročník připravilo Město Klatovy opět ve spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová a zaměřuje se především na tvůrce z Klatovska. Díla jsou představena formou originální instalace, která se přímo inspiruje pestrými mozaikami na podlahách kostelů.
nahoru