ČR / Hlavní město Praha / Praha / Praha 1 / Uměleckoprůmyslové museum v Praze – Galerie Josefa Sudka

Josef Sudek a Fotoklub Praha

Výstavy

Pořadatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze – Galerie Josefa Sudka, Praha 1
Začátek: 29. 6. 2024
Konec: 6. 10. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://www.upm.cz/josef-sudek-a-fotoklub-praha/
Popis: Po 1. světové válce patřil k významným hybatelům fotografického dění vedle profesionálů pražský Český klub fotografů amatérů. Řada nových členů ale přicházela s podstatně jinou životní zkušeností i názory na tvorbu. V reakci na názorový nesoulad založilo několik mladých 3. června 1922 vlastní FOTOKLUB PRAHA. Jejich vzorem a mentorem byl Američan českého původu Drahomír Jindřich Růžička, který hlásal nedotknutelnost negativu, tzv. čistou fotografii. Byli označováni za novou školu, bromisty (protože odmítali tvárné fotografické procesy jako gumotisk apod.), někdy též za puristy či puristické piktorialisty. Jejich hlavním motivem se stalo samotné světlo, nikoliv fotografovaný objekt – ten byl často velice prostý. Účastníkem všech těchto změn byl i Josef Sudek, toho času student Státní grafické školy v Praze. Základem další výstavy v Galerii Josefa Sudka, věnované dosud nevystavovaným pracím spjatými s činností Fotoklubu Praha, je proto soubor Sudkových fotografií z této doby. Komorní přehlídka představí Sudkovy snímky z Karlína (v tamní Invalidovně fotograf žil) nebo z okolí Vltavy a též pracovní téma či pozoruhodné zátiší. Vystavujeme i ukázky jeho adjustovaných děl z 20. let, která byla inspirací pro fotografova slavná puřidla 60. let. Sudkovy práce doplňují snímky D. J. Růžičky, progresivního Jana Lauschmanna, Adolfa Schneebergera, Jaroslava Fabingera, ale i zapomenutých autorů, jako např. Cyrila Bejsty a Jaroslava Štěpánka. Všechny práce vykazují společné znaky: maximální práci se světlem, kultivovanou volbu námětů, jemné stříbřité zvětšeniny. Sudek s dalšími druhy z Fotoklubu Praha, jehož stěžejní aktivity spadají do let 1922 až 1924, velice intenzivně pracovali, vystavovali a publikovali, někteří z nich obesílali i zahraniční fotosalóny. Fotografie doplňují další informace, včetně seznamu několika desítek jeho členů. Mnohé známe jen z reprodukcí v dobových časopisech, jiné jen jako jména v katalozích. Fotoklub Praha je tak otevřeným tématem pro současné i budoucí badatele.
nahoru