ČR / Plzeňský kraj / Plzeň – město / Plzeň / Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace – Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Interiéry kostelů a kaplí Plzeňska na historických negativech

Výstavy

Pořadatel: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace – Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň
Začátek: 28. 6. 2024
Konec: 31. 10. 2024
Druh akce: Výstavy
Web akce: https://www.zcm.cz/pro-navstevniky-zcm/kalendar-akci/vystava-interiery-kostelu-a-kapli-plzenska-na-historickych-negativech
Popis: Ve sbírkách na oddělení novějších dějin Západočeského muzea v Plzni se nachází rozsáhlý soubor historických skleněných negativů z první třetiny 20. století, zachycujících interiéry sakrálních staveb v regionu. Z církevně-historického a stavebně-historického hlediska je to téměř unikátní pramen pro poznání podoby těchto objektů. Největším přínosem je zachycení původního mobiliáře a vybavení objektů pro porovnání s dnešním, mnohdy tristním stavem, způsobeným především přístupem k sakrálním památkám v době nedávno minulé. A také mohutnou vlnou rozkrádání interiérů sakrálních staveb po roce 1989 za účelem snadného zisku. Panelová výstava je výběrem nejzajímavějších záběrů, na kterých se můžeme seznámit s interiéry velkých i menších sakrálních staveb v Plzni a okolí, porovnat je se současným stavem, zamyslet se nad osudem tohoto donedávna potlačovaného fenoménu, který je pořád součástí naší kultury, ať z pohledu víry, nebo jen z pohledu krásy a obdivu k naší historii. Za to patří našim předkům s fotoaparátem velký dík.
nahoru