ČR / Jihočeský kraj / České Budějovice / Hluboká nad Vltavou / Alšova jihočeská galerie

Přednáška Tomáše Valeše „Člověk a divočina v rudolfínském lese“ + komentovaná prohlídka výstavy „Belvedere na Hluboké: Let it grow again!“

Komentované prohlídky

Pořadatel: Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Datum konání: 27. 7. 2024
Druh akce: Komentované prohlídky
Web akce: https://www.ajg.cz/program/let-it-grow-again-prednaska-tomase-valese-clovek-a-divocina-v-rudolfinskem-lese-komentovana-prohlidka-vystavy.html
Popis: Přednáška představí vybraná díla předních krajinářů na dvoře císaře Rudolfa II. a zaměří se na symbolické pronikání člověka a jeho aktivit do stále takříkajíc panenské přírody. Právě stopy po lidské činnosti (těžba dřeva, využívání vody, lov zvěře apod.) se totiž v díle rudolfínských umělců stávají nejen prvky uměleckého vyjádření, ale také výmluvnými doklady o proměně vztahu člověka a přírody okolo něj. Začátek ve 14.00 hodin, vstupné 90 Kč.
nahoru