Gloria Musaealis

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis

Přihláška do soutěže

Muzejní počin roku

Poznámka: Evidenční číslo sbírky muzejní povahy dle osvědčení jejího zápisu v Centrální evidenci sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.
Poznámka: Vyplňuje se, je-li účastníkem soutěže organizační složka státu nebo příspěvková organizace státu nebo územně samosprávného celku.
Poznámka: Vyplňuje se v pořadí ulice, PSČ, město.
Poznámka: Vyplňuje se, je-li účastníkem soutěže organizační složka státu nebo příspěvková organizace státu nebo územně samosprávného celku.
Poznámka: Bankovním převodem nebo úhrada složenkou na účet sekretariátu soutěže u Moneta Money Bank, a. s., č. 2233905504/0600.


Přílohy – Obrazová a textová dokumentace projektu
  1. 10 barevných fotografií v digitální podobě k počinu (velikost min. 500 kB, rozlišení 300 dpi)
  2. videozáznam v délce max. 10 minut (formát .avi, .mp4)
  3. elektronická verze přihlášky (dvě části, formát Word)
  4. další textová dokumentace projektu
  5. max. 10 barevných fotografií v digitální podobě k doprovodným akcím (velikost min. 500 kB, rozlišení 300 dpi)
  6. další podklady, umožňující hodnocení soutěžního projektu
Poznámka: Dokumentaci projektu zašlete sekretariátu soutěže prostřednictvím elektronické pošty nebo přes internetové úložiště na e-mail: gloria@cz-museums.cz.

Povinné přílohy


Poznámka: Uveďte přímý kontakt.

Nepovinné přílohy

Poznámka: Dle Vašeho uvážení přiložte k písemné přihlášce i další podklady, umožňující hodnocení soutěžního projektu.
captcha
Odeslat Tisk přihlášky

nahoru