Muzeum a změna V

Přihlašuji se k účasti na konferenci Muzeum a změna V / The Museum and Change V konané v Praze ve dnech 22. – 24. listopadu 2016:

I. část přihlášky

(Maximální délka příspěvku je 15 min.)

Pořadatelé si vyhrazují právo časový prostor pro přednesení příspěvku zkrátit.

(Prosíme o zaslání názvu přednášky, abstraktu příspěvku v rozsahu min. 15 řádků textu a profesního CV do 31. července 2016)

Jazyk příspěvku

Požadovaná technika

II. část přihlášky
III. část přihlášky

Registrační poplatky / osoba:

Při přihlášení v termínu I. cirkuláře31.7.2016800 Kč
Při přihlášení v termínu II. cirkuláře30.9.2016900 Kč
Po termínu II. cirkuláředo začátku konference1000 Kč

Při přihlášení v termínu I. cirkuláře31.7.2016€ 80 (2160 Kč)
Při přihlášení v termínu II. cirkuláře30.9.2016€ 90 (2430 Kč)
Po termínu II. cirkuláředo začátku konference€ 100 (2700 Kč)

Výše registračního poplatku pro studenty je jednotná pro všechny cirkuláře400 Kč
Zde je prostor na Vaše případné dotazy, náměty a připomínky
captcha
Odeslat
nahoru