Muzejní výstava roku

Veselý rok – koblížky, hrkačky, máječky, štamprlata
Výstava byla připravena při příležitosti 100. výročí zpřístupnění muzea veřejnosti a 120. výročí národopisné výstavy v Netolicích. Hlavním tématem byl český rok a jeho tradice ve čtvero ročních obdobích. Český národ si v průběhu staletí vytvořil osobitou podobu svátků a tradic, lidových obyčejů, obřadů a s nimi spojené folklórní projevy. Výstava připomněla tyto české tradice v návaznosti na místní i regionální zvyklosti a tradiční lidové slavnosti a události v jihočeském Pošumaví.
61/2013
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Mírové náměstí 248, 384 11 Netolice
+420 388 324 251, +420 728 683 769
+420 380 421 290
muzeum@netolice.cz
http://www.muzeum.netolice.cz
00071871
Město Netolice

Povinné přílohy

Výstava byla připravena při příležitosti 100. výročí vzniku muzea a 120. výročí národopisné výstavy v Netolicích. Výstava přináší pohled do dějin i současnosti českých tradic a zvyků. Český národ si v průběhu staletí vytvořil osobitou podobu svátků a tradic, které vychází i z tradic roku církevního. Výstava je rozdělena do čtyř částí roku: jaro, léto, podzim a zima. V jednotlivých ročních obdobích jsou prezentovány zvyklosti českého roku propojené s místními a regionálními projevy jihočeského Pošumaví. Ve výstavě je k vidění velké množství předmětů i faktografických materiálů, které návštěvníkovi přiblíží jak historickou, tak i současnou podobu našich tradic. Význam a záměr výstavy – seznámení návštěvníka s českými tradicemi a zvyky, které v naší jihočeské oblasti v minulosti byly, a připomenutí těch, které se ještě v současnosti v některých místech dodržují. Návštěvník si může „osahat“ rozličné předměty, vyzkoušet masky, zahrát kuličky apod. Pro návštěvníky a školní mládež je připraven vědomostní test, který si po návštěvě výstavy mohou zpracovat v salonku muzea, kde je vytvořena odpočinková zóna, nebo odnést s sebou ke zpracování. Touto výstavou jsme chtěli připomenout pozvolna mizející tradice, představit je všem kategoriím návštěvníků, zejména školám a mladší generaci.
Šárka Ladýřová, Hana Zíková, Daniela Liščáková
1.5.2013
31.10.2015
leden–prosinec
út–ne
9–16
Daniela Liščáková
muzeum@netolice.cz

Nepovinné přílohy

tiskoviny k výstavě: pozvánka, plakát, test
Vernisáž výstavy – v den zahájení turistické sezóny muzeum uspořádalo vystoupení folklorního souboru Libín z Prachatic, který zazpíval jihočeské lidové písně. Pro velký počet návštěvníků byly vernisáž, zdravice hostů a vystoupení souboru Libín uskutečněny na náměstí před muzeem. Ve výstavě jsou interaktivní prvky – možnost vyzkoušení kostýmu maškar, židů, lucek, čertů, netolického lidového kroje, pletení pomlázky a vyzkoušení velké velikonoční „řehtačky“, možnost zahrát si hru „cvrnkání kuliček“. Pro MŠ, ZŠ a SŠ a další zájmové skupiny je přizpůsoben lektorský program a komentované prohlídky.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru