Muzejní výstava roku

Vincenz Janke (1769–1838)
Severočeské muzeum bylo v roce 2014 osloveno Christofem Trepeschem, ředitelem Městských muzeí a sbírek v Augsburgu ohledně společného projektu na téma zapomenutého malíře Vincenze Jankeho, jehož dílo se nachází ve sbírkách Severočeského muzea. Tento téměř neznámý umělec z Nového Boru, žijící na přelomu 18. a 19. století byl doposavad považován a německého autora z Augsburgu. Díky podpoře soukromého sběratele prof. Wolfganga Steinera, který první upozornil na tvorbu Jankeho v Německu, a etnografům dr. Luboši Kafkovi z Etnologického ústavu AV ČR a Mgr. Bohunce Krámské ze Severočeského muzea v Liberci se podařilo v následujících 3 letech dohledat kolem 200 podmaleb z dílny Vincenze Jankeho, přičemž toto číslo určitě nebude konečné. Zároveň se podařilo dohledat Jankeho rodoknem a místa, kde v Čechách tvořil. Výstava představuje na 80 děl z 15 českých, německých a rakouských muzeí. Realizace výstavy a výstavního katalogu byly podpořeny Česko-německým fondem budoucnosti a začlenily se do oficiálního kulturního programu mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v roce 2017.
11/2017
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11, 460 01 Liberec 1
+420 724 663 622
jiri.krizek@muzeumlb.cz
http://www.muzeumlb.cz
00083232
Liberecký kraj


Povinné přílohy

Výstava je výsledkem čtyřletého výzkumu českých a německých historiků a etnografů, kteří v českých, rakouských a německých veřejných a soukromých a sbírkách identifikovali a zdokumentovali kolem 200 děl z dílny Vincenze Jankeho, malíře a rodáka z Nového Boru. Janke tvořil specifickou výtvarnou technikou tzv. podmalby na sklo a, ve které dosáhl výjimečných výtvarných kvalit. Donedávna byl Janke považován za německého malíře z Augsburgu a až díky spolupráci s Städtischen Museen und Kunstsammlungen Augsburg byl přesně určen původ tohoto umělce. Tato výstava je první, která uceleně objevila pro muzejní publikum Jankeho tvorbu a připravuje se její pokračování v českých a německých muzeích. Obliba podmalby na sklo a obchod s uměleckými předměty s náboženskou tématikou na přelomu 18. a 19. století byly příčinou, že skleněné podmalba z Čech se rozšířila prakticky po celé Evropě i do zámoří a dnes se nachází v řadě zahraničních muzejních sbírek. Jankeho tvorba je z hlediska stylu na přelomu baroka a klasicismu vrcholem techniky malby na sklo, která rovněž souvisí s výrobou tabulového skla a zrcadel na panství hrabat Kinských v severních Čechách. Dochované sklomalby jsou tak i historickým dokladem o technologickém vývoji ve výrobě tabulového skla v 18. a 19. století, ve kterém severočeské manufaktury hrabat Kinských představovali evropskou špičku. Výstava, jejíž součástí bude katalog, vznikla díky podpoře Česko- německého fondu budoucnosti. Pořádání výstavy bylo zařazeno do programu kulturního festivalu Dialog mezi městy Liberec a Augsburg a výstava se rovněž stala součástí Česko-německého kulturního jara 2017.
Luboš Kafka, Bohunka Krámská
23.6.2017
8.9.2017
červen–září
úterý–neděle
9:00–17:00, ve středu 9:00-18:00
Mgr. Jiří Křížek
jiri.krizek@muzeumlb.cz

Nepovinné přílohy

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru