Muzejní výstava roku

Brána do pravěku
Nová expozice pravěkého vývoje regionu je členěna chronologicky tak, aby mohla být využita v rámci školní výuky. Stručné texty na panelech názorně doplňují fotografie z oblasti tzv. oživeného pravěku. V koších je k dispozici také řada volných listů s příběhy jednotlivých nálezů, významných výzkumů a jejich autorů či nejdůležitějších lokalit i přehledy literatury o archeologii regionu dostupné v muzejní knihovně. Tajemnou atmosféru sklepních prostor působivě dotvářejí některé rekonstrukce. V interaktivní části je možno sestavit kostru v životní velikosti a zvolit jí hrobovou výbavu z osobních šperků nebo nádob z období historických Keltů nebo Slovanů či si vyzkoušet dobový ženský oděv. V rámci školní výuky jsou v expozici poskytovány komentované prohlídky.
12/2017
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Husova 291, 286 01 Čáslav
+420 327 312 207
+420 327 312 207
muzeum@cmuz.czdedikova@cmuz.cz
http://www.cmuz.cz/Knihovna.htm
00472867
Město Čáslav


Povinné přílohy

Archeologická práce na Čáslavsku má velmi dlouhou historii a silnou tradici, zvolené téma tak patří neodmyslitelně k tváři regionu, nepříliš turisticky exponovaného. Z toho vyplývá nezbytnost spolupráce se školami a volba tématu zařaditelného do rámce běžné školní výuky. Že jde přitom o "živé" téma, ukazují zde i panely prezentující nedávné rozsáhlé archeologické výzkumy na území města. Z důvodu časového limitu výuky je pro každé období pravěku určena vždy jediná vitrina s typickými předměty a jeden panel se základní datací a charakteristikou období a rovněž Čáslavska oné doby. Pro živost a názornost byly ke stručným textům na panelech přidány fotografie z tzv. oživené historie. Dvě vitriny jsou pak určeny pro prezentaci nejdůležitější čáslavské lokality Hrádek, která má nadregionální význam. V expozici je vystaveno téměř 350 originálních sbírkových předmětů. Doplňuje ji rekonstrukce části neolitického domu, komorového hrobu starší doby železné a keltského ženského oděvu. Aby nedocházelo k přetížení návštěvníka textem, byla vytvořena také řada jednotlivých doprovodných textů k zajímavým nálezům či lokalitám, umístěných v koších, kde si může návštěvník případně vyhledat bližší informace nebo získat např. informace o publikacích v muzejní knihovně vztahujících se k čáslavskému pravěku. V interaktivní části určené mladým návštěvníkům je možno složit kostrový pohřeb keltské či slovanské ženy (anatomická umělá skládací kostra v životní velikosti) a vybavit ho na posmrtnou cestu příslušnými milodary (keramika, šperky), pokusit se složit nádoby z fragmentů nebo využít papírových materiálů (vystřihovací oděvy a figurky, omalovánky, pracovní list). V rámci výuky jsou školním třídám poskytovány komentované prohlídky. Krátký průvodce v angličtině a němčině.
PhDr. Jarmila Valentová
3.4.2017
duben–říjen
úterý–neděle
9:00–17:00
PhDr. Jarmila Valentová
valentova@cmuz.cz

Nepovinné přílohy

Mgr. Zdeněk Mazač, fy OGMA

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru