Muzejní počin roku

Štuková výzdoba letohrádku Hvězda. Průvodce. / The Stucco Decoration of the Star Summer Palace. Guide.
Projekt Štuková výzdoba letohrádku Hvězda. Průvodce vznikl ve spolupráci Památníku národního písemnictví a Ústavu dějin umění Akademie věd ČR u příležitosti výstavy „Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda.“ Jde o projekt popularizující vědecké poznatky a zahrnující interaktivní aplikaci v českém a anglickém jazyce; brožuru v českém jazyce a pracovní list pro mladší a starší děti v českém jazyce.
26/2017
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1, 118 38, Praha 1 – Hradčany
+420 220 516 695
post@pamatnik-np.cz
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
00023311
Ministerstvo kultury ČR


Povinné přílohy

Víceúrovňový a interaktivní projekt Štuková Výzdoba letohrádku Hvězda. Průvodce nabízí možnost jedinečného kontaktu a hlubšího seznámení se stropní štukovou výzdobou renesančního paláce. Myšlenka autorů a kurátorů výstavy „Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda“ akcentovat ve výstavě a doprovodných materiálech štukovou výzdobu se zhmotnila v projektu zahrnujícím 1. aplikaci, 2. tištěnou brožuru a 3. pracovní list pro děti. Projekt je zacílený na dospělého i dětského návštěvníka; nejenom recipienta, který preferuje moderní elektronické média, ale také toho, kdo upřednostňuje klasickou tištěnou podobu průvodce. Offline aplikace (návštěvníkům zpřístupněna v dotekové obrazovce umístěné v prostorách centrálního sálu přízemí letohrádku Hvězda) a její tištěná podoba (zdarma nabízená zájemcům) provází návštěvníka prostřednictvím fotografií celků a detailů a doprovodných textů k nim. Uživatel aplikace/čtenář brožury má možnost putovat prostory letohrádku (sály Aenea, Jupitera, Merkura, Cheiróna, Saturna, Luny a chodbami Atalanty, Marse, Kleopatry, Venuše, Neptuna, Minervy a Siléna). Seznamuje se s mýtickými bohy, hrdiny a jejich osudy, významem a symbolickým poselstvím. Zjišťuje, proč právě tyto vzory a archetypy inspirovaly stavitele a investora letohrádku, Ferdinanda II. Pracovní list pro děti tvoří oboustranný výkres formátu A3. Část pro menší děti, určená ke spolupráci rodiče/pedagoga s dítětem, obsahuje jednoduché úkoly: na základě zadaného úkolu dítě hledá příslušný štuk v prostoru a dokreslí chybějící část obrázku. Část pro starší děti obsahuje složitější písemné úkoly s doplňováním. Pracovní list je určený pro aktivní participaci rodin s dětmi nebo žákovských skupin. Projekt je koncipován jako dlouhodobý a uvedené materiály budou návštěvníkům letohrádku Hvězda nabízeny i po ukončení výstavy a stanou se nedílnou součástí revitalizované stálé expozice v přízemí. V budoucnu uvažujeme o zpřístupnění mobilní online aplikace, kterou si návštěvník bude moci stáhnout a prohlížet ve vlastním mobilním zařízení.


Uveďte prosím přímý kontakt:
Mgr. Vladimír Uhlík
+420 731 448 561
uhlik@pamatnik-np.cz

Nepovinné přílohy

Mgr. Sylva Dobalová, PhD. (ÚDU AVČR) – ideová koncepce, odborná spolupráce, hlavní řešitel; Mgr. Ivo Purš, Ph.D. (ÚDU AVČR) – autor textů, výběr fotografií, odborná spolupráce; Vlado Bohdan (ÚDU AVČR) – autor fotografií štukové výzdoby; Robert Richter – programátor aplikace; Mgr. Tereza Arndt (PNP) – lektorka, odborná spolupráce – pracovní list pro děti; MgA. Petr Krejzek (ReDesign) – vizuální koncepce, grafický návrh
Fotogalerie

nahoru