Muzejní výstava roku

Mýtus Ulrich Creutz: Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469–1517) / The Ulrich Creutz Myth. Visual Culture in Kadan in the Times of Jan Hasištejnský of Lobkowicz (1469–1517)
Výstava představuje jedinečná umělecká díla severozápadních Čech vzniklá v závěru středověku. Sochař Ulrich Creutz je autorem výjimečného náhrobku královského diplomata a pána města Kadaně Jana Hasištejnského z Lobkowicz umístěného v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v klášteře františkánů-observantů v Kadani. Iniciátorem tohoto díla byl Jan Hasištejnský z Lobkowicz, jehož pětisté výročí si v letošním roce připomínáme. Creutzovi byla dedikována i další díla, která ale podle nejnovějších průzkumů a jeho velmi krátkého působení na území severozápadních Čech pouze inspiroval svým dílem.
29/2017
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
Michalská 7, 412 01 Litoměřice
+420 416 732 382
+420 416 732 383
sekretariat@galerie-ltm.cz
http://www.galerie-ltm.cz
83 259
Ústecký kraj


Povinné přílohy

Výstava je věnována sochaři Ulrichu Creutzovi, autoru náhrobku Jana Hasištejnského z Lobkowicz (zemřel 1517). Se jménem tohoto sochaře byly v minulosti spojovány i řezbářské práce, které dnes považujeme za doklad řezbářských dílen v Kadani (1510–1520). Proto je v názvu použit termín mýtus dekonstruující jeho autorský a dílenský soubor, a též pohled na Creutze sochaře – jedinečnou uměleckou individualitu. Samotné dílo Ulricha Creutze není možné transferovat, pro koncept výstavy vznikla site-specific videoinstalace Daleko – blízko (David Kořínek, skupina Rafani), která zprostředkovává Creutzovo dílo a kadaňský klášter médiem současného umění. Výstava je pořádána v roce pětistého výročí úmrtí Jana Hasištejnského z Lobkowicz, předního diplomata jagellonských Čech, zástavního majitele královského města Kadaně a významného zakladatele observantského kláštera Čtrnácti svatých pomocníků v Kadani. Výstava představuje Jana jako fundátora, objednatele uměleckých děl, a především jako křesťana, silně osloveného christocentrickou spiritualitou vázanou především na pozemské Kristovo utrpení (téma Ukřižovaných), kterou ovlivnila pouť do svaté země roku 1493. Prezentována je též Janova literární činnost – cestopis do Svaté země a mravokárný spis pro syna Jaroslava. Stejně tak je prezentována i Janova úcta k relikviím. Samostatnou část výstavy tvoří dokumentační oddíl s literaturou o Ulrichu Creutzovi a videodokumentací podoby stavby a interiéru kláštera a rodového pohřebiště Lobkowiczů v Kadani. Součástí výstavy je dětský ateliér s tematickými hrami pořízenými k výstavě. Na výstavě spolupracovala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Národní galerie v Praze.
Doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
15.9.2017
19.11.2017
září–listopad
út–so
9–12, 13–17
Doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
michaela.ottova@gmail.com

Nepovinné přílohy

Bittercraft&Com Miroslav Vavřina
Martin Bušek, Jiří Dienstbier. Miroslav Vavřina
Skládačka k výstavě, pracovní list, list s doprovodnými programy
K výstavě jsou připraveny programy 1) pro MŠ a 1.–2. třídu, 2) pracovní listy k programům od 4 do 9 třídy, 3) nabídka komentovaných prohlídek výstavy s autorkou pro SŠ. Speciální typ programu je tak pro mentálně postižené. K výstavě jsou 2 výtvarné dílny pro rodiče s dětmi, koncert, 2 komentované prohlídky pro veřejnost a derniéra. Speciální prohlídky jsou realizovány pro oslovené skupiny seniorů. Poprvé se při výstavě v litoměřické galerii otevřel dětský ateliér s herními prvky speciálně připravenými k výstavě a s různými úkoly, které se průběžně doplňují. Fotografie s jedné aktivity je možno sdílet i na facebooku s možností vyhrát drobnou odměnu. V pokladně je možné si vyzvednout pracovní listy k výstavě, které mohou sloužit i jako samoobslužné pro rodiny s dětmi.
1. Katolický týdeník 41, 10.–16. října 2017; 2. Deník litoměřicka,.14. 9. 2017; 3. Zpravodaj města Litoměřice, č. 5, 3. 10. 2017; 4. Respekt, č. 41, 9.–15. říjen 2017.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru