Muzejní publikace roku

Katalog výstavy Tajemství barokní knihy / The Catalogue of the Exhibition – The Mystery of the Baroque book
Katalog Tajemství barokní knihy vznikl ke stejnojmenné výstavě, která se uskutečnila v Oblastním muzeu v Litoměřicích (9. 11. 2017 – 4. 2. 2018). Na zpracování knihy se podíleli tři odborní pracovníci. Historička Kristína Sedláčková z Oblastního muzea v Litoměřicích na základě archivních pramenů představila život a tvorbu litoměřických knihtiskařů v době baroka s mírnými přesahy do starší i mladší doby. Restaurátorka SOA v Litoměřicích Pavla Bártová shrnula vývoj barokní knižní vazby, ukázala její pestrost a poctivou řemeslnou práci tehdejších knihařů. Její kolegyně Kateřina Balcarová ve svém příspěvku ukázala, jakým způsobem mohly být barokní knihy v minulosti restaurovány, resp. opravovány a jaký je dnešní přístup kvalifikovaných restaurátorů. Kniha je provázena množstvím barevných obrázků. Stran 208.
33/2017
Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice
+420 777 491 192
wiesner@muzeumlitomerice.cz
http://www.muzeumlitomerice.cz/
00360635
Ústecký kraj

Povinné přílohy

Kniha Tajemství barokní knihy vznikla jako katalog ke stejnojmenné výstavě, která se uskutečnila v Oblastním muzeu v Litoměřicích (9. 11. 2017 – 4. 2. 2018). Na knize spolupracovali tři odborní pracovníci. Historička Oblastního muzea v Litoměřicích Kristína Sedláčková na základě archivního průzkumu zmapovala osudy litoměřických knihtiskařů doby baroka s mírnými přesahy jak do starší doby, neboť první známý knihtiskař v Litoměřicích působil již v roce 1542, tak i do mladší doby, neboť rodina Laube zde pracovala po tři generace a poslední její člen zemřel roku 1815. Kromě životů jednotlivých tiskařů představuje i jejich tvorbu, která byla zajímavá především pro své lokální zabarvení a dokresluje tak kolorit života barokních Litoměřic a jejího okolí. Restaurátorka Státního oblastního archivu v Litoměřicích Pavla Bártová shrnuje vývoj barokní knižní vazby, ukazuje pestrost tehdejší produkce – vazby celousňové, pergamenové, textilní i polousňové a polopergamenové s papírovým pokryvem, bohatost barokních ušlechtilých papírů (tragantové, katunové, škrobové, brokátové) a představuje velkou zručnost tehdejších knihařů, ať už při výrobě zlacených či barvenýcj ořízek, hřbetů či kování. Její kolegyně restaurátorka SOA v Litoměřicích Kateřina Balcarová se pokusila poodhalit kouzlo poškozených knih, které na první pohled vypadají nezajímavě, ale prozrazují mnoho zajímavého o lidech, které si je v minulosti pokoušeli, často nevhodně a amatérsky, opravit. Nabízí rovněž možnost srovnání, kam se restaurátorský obor posunul během posledních sto let a co vše je dnes možné udělat, aby se poškozené knihy opět co nejvěrněji přiblížily svému původnímu vzhledu. Katalog přináší nové poznatky k osudům litoměřických knihtiskařů a jejich tvorbě a obohacuje obraz barokního Litoměřicka a tehdejších festivit. Zároveň ukazuje, že i barokní knižní vazba, často dehonestovaná a nedoceňovaná, má své kouzlo i své vlastní hodnoty, a v rámci tehdejšího společenského vývoje svébytné místo v českých dějinách. Restaurátorská skica pak podtrhuje význam dnešních moderních technologií a přístupů ke starým tiskům a naznačuje, jaký by měl být přístup k těmto starým knihám.
Mgr. Kristína Sedláčková, MgA. Pavla Bártová, Ing. Kateřina Balcarová
Barbora Beranová
neprodejná
200
Pro prezentaci instituce.

Nepovinné přílohy

978-80-86066-16-5

Fotogalerie

nahoru