Muzejní publikace roku

Šumperská Sanatorka – nadějí, posláním, láskou… pro tisíce duší / Šumperk´s Sanatorium – Hope, Mission, Love... for thousands of souls
Publikace připomíná téměř zapomenutou, ale velmi významnou součást historie Šumperka. Sanatorium, původně soukromé lázně, vzniklo téměř před 120 lety, ale již brzy po vzniku Československa začalo být využíváno pro léčbu dětí s velmi rozšířenou nemocí – tuberkulózou. V té době bylo i jediným zdravotnickým zařízením svého druhu na Moravě. Po roce 1945 se léčebna stala dokonce centrem boje proti dětské tbc. Vyškolila se v ní řada odborných lékařů, navštívilo ji mnoho zahraničních delegací z celého světa. V sanatoriu byly do roku 1981 vyléčeny tisíce dětských pacientů a jeho zásluhou není tuberkulóza v naší společnosti již dávno obávanou nemocí. Koncem 20. století bylo využití sanatoria omezováno a po jeho privatizaci celý areál dlouhá léta chátrá a zeje prázdnotou.
41/2017
Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace
Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
+420 583 363 070
+420 583 214 909
vmsumperk@muzeum-sumperk.cz
http://www.muzeum-sumperk.cz
00098311
Olomoucký kraj

Povinné přílohy

Vzniku knihy předcházela výstava o sanatoriu v šumperském muzeu v roce 2015 a také pečlivá badatelská činnost ve státních archivech. Ve značné míře bylo využito vlastního muzejního sbírkového fondu, ale také zapůjčených pohlednic od soukromých sběratelů. Při tvorbě publikace autoři významně zapojili i veřejnost. Dopátrali řadu bývalých zaměstnanců i pacientů, kteří nadšeně vzpomínali na kdysi rodinnou atmosféru i láskyplné vztahy mezi personálem a dětskými pacienty v krásném prostředí léčebny. Mnozí poskytli své fotografie, dokumenty a příběhy. Zpracováním všech materiálů tak vzniklo jedinečné knižní dílo, které je nevšední nejen obsahem, ale i nápaditým grafickým řešením. Kniha je pojata jako fotoalbum s více než 800 obrázky a textovým doprovodem, je proložena mnoha citáty, vzpomínkami pacientů a zaměstnanců i životními medailonky několika osobností spjatých s léčebnou, mj. též bývalého ředitele doc. MUDr. Vladimíra Vojtka, CSc., jenž byl autory navržen na udělení čestného občanství města Šumperka. Po dlouhá léta byla Sanatorka pozapomenuta a oživením historie ve vydané knize se společnost „probudila“. Publikace má i nadčasový rozměr, což je uvedeno v závěrečném mottu: „Tato kniha by měla být poselstvím pro budoucí generace, aby se poučily z minulosti a vážily si lidských hodnot…“ Unikátnost projektu je umocněna přiloženým DVD. To obsahuje pět krátkých, převážně historických filmů z prostředí sanatoria, které dokreslují atmosféru doby (nejstarší film je z 30. let minulého století). Tyto filmové záběry byly objeveny v několika rodinných archivech. Kniha je k dostání v šumperském muzeu a jeho čtyřech muzejních zařízeních a v šumperských knihkupectvích. Zájemcům je také rozesílána po celé republice a doputovala již i na Slovensko, do Francie, Německa, a dokonce i na Nový Zéland.
Jaroslav Pavlíček, Michaela Stuchlá
ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku a z fotoarchivu autorů publikace
Michaela Stuchlá
328 Kč
1000 ks
Ve Vlastivědném muzeu v Šumperku a jeho zařízeních (Muzeum v Zábřehu, Muzeum v Mohelnici, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích, Lovecko-lesnické muzeum v Úsově), v šumperských knihkupectvích, na facebookových a webových stránkách šumperského muzea, na facebookových stránkách věnovaných knize, v regionálním tisku.

Nepovinné přílohy

978-80-85083-79-8
Záznam vernisáže (16. července 2015) výstavy Sanatorka – domovem tisíce dětí, domovem lásky, která předcházela vzniku knihy: https://www.facebook.com/SumperskaSanatorka.nadejiposlanimlaskou/videos/1410847092266949/; Reportáž ČT – Sanatorium na šibeničním vrchu natočená po skončení výstavy Sanatorka – domovem tisíce dětí, domovem lásky (16. července – 6. září 2015): https://www.youtube.com/watch?v=NPA-dWab3pg; Plakát a pozvánka na křest knihy; Fotografie ze křtu knihy (14. září 2017); Fotografie knihy a jejího obsahu; Videoukázka fotografií z knihy, která byla promítána na jejím křtu: https://www.facebook.com/SumperskaSanatorka.nadejiposlanimlaskou/videos/1736251536393168/; Recenze knihy ve vlastivědném sborníku Severní Morava, sv. 103, str. 68-69; Ukázky z příspěvků na facebookových stránkách věnovaných knize: https://www.facebook.com/SumperskaSanatorka.nadejiposlanimlaskou/; Článek o vydané knize a jejím křtu v regionálním internetovém zpravodajství: http://zpravodajstvi.sumpersko.net/V-sumperskem-muzeu-byla-slavnostne-predstavena-kniha-o-Sanatorce-11007/clanek/Zpravodajstvi; Článek o vydané knize v regionálním tisku: O legendární Sanatorce vyšla kniha. Šumperský a jesenický deník, 21. září 2017, str. 2; Plakát k mimořádné výstavě Šumperská Sanatorka – nadějí, posláním, láskou… pro tisíce duší, která se uskutečnila po vydání knihy v šumperském muzeu (29. září – 31. října 2017); Pohlednice Sanatorky vydaná u příležitosti nově vydané knihy.

Fotogalerie

nahoru